Điều khoản

Khi sử dụng trang website này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tất cả các điều khoản sử dụng của chúng tôi Sobha Dream Acres.com là nền tảng blog chuyên cung cấp thông tin các loại tiền điện tử trên thế giới, đặc biệt là bitcoin và ethereum. Cập nhật các thông tin hữu ích cho việc đầu tư, giao dịch, mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, Altcoins.
Ngoài ra Sobha Dream Acres còn có chính sách cộng tác viên, nếu tham gia chương trình cộng tác viên nghĩa là bạn cũng đồng thời cam kết đã đọc hiểu và tuân thủ các chính sách của cộng tác viên.

QUYỀN SỞ HỮU CỦA Sobha Dream Acres
Tất cả các tài liệu, logo, hình ảnh trên trang web thuộc quyền sở hữu của Sobha Dream Acres.com, vì vậy khi sử dụng cho mục đích cá nhân tham khảo(không đưa lên mạng) bạn hoàn toàn có quyền.
Bạn không thể sử dụng các tài liệu cho mục đích thương mại hay đưa lên mạng internet mà không thông qua đồng ý của Sobha Dream Acres.com.

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CỦA BẠN
Mỗi thành viên đăng ký tại Sobha Dream Acres.com và chỉ có thể sử dụng tài khoản của mình tại đây, bạn không thể sử dụng tài khoản của thành viên khác tại Sobha Dream Acres.com. Mỗi tài khoản là duy nhất, bạn không thể có 2 tài khoản cùng lúc tại Sobha Dream Acres.com
Bạn phải có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của bạn, thông tin đăng ký, tên đăng nhập, mật khẩu của bạn. Tuyệt đối không đưa thông tin cho bất kỳ người nào kể cả là một thành viên rất thân với bạn, điều này bảo đảm an toàn cho bạn trong quá trình bảo vệ tài sản của bạn.
Bạn cần phải tuân thủ các nguyên tắc hoạt động, tuân thủ luật pháp của quốc gia sở tại và không dùng trang web hay các dịch vụ của trang web cho các hoạt động tội phạm như rửa tiền, mua bán ma tuý, vũ khí…

BẢO TRÌ HỆ THỐNG
Bất cứ lúc nào Sobha Dream Acres.com đều có thể đóng cửa trang web để bảo trì nhằm nâng cao khả năng hoạt động và cung cấp dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực và luôn cố gắng thông báo cho các thành viên trước khi hệ thống được bảo trì.

SỬA ĐỔI BỔ SUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN
Chúng tôi sẽ thường xuyên xem xét theo từng thời điểm để không ngừng cập nhật và cải tiến dịch vụ của mình, điều này nhằm bảo đảm sự an toàn, nhanh chóng và hiệu quả tốt hơn cho các thành viên đăng ký sử dụng. Vì vậy chúng tôi sẽ có bổ sung hay cập nhật các điều khoản mà chúng tôi có thể thông báo hay không thông báo cho các thành viên. Vì vậy đề nghị bạn thường xuyên cập nhật và hiểu rõ các điều khoản sử dụng của chúng tôi.

CHÍNH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN
Chương trình cộng tác viên mang lại một nguồn thu nhập nếu như các thành viên không ngừng nỗ lực chia sẻ một cách có hiệu quả cho các thành viên khác. Tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm là bạn luôn có thu nhập mà không cần nỗ lực gì. Thu nhập của bạn từ chương trình cộng tác viên đòi hỏi bạn phải nỗ lực chia sẻ và hướng dẫn cho các thành viên do bạn giới thiệu hoạt động có hiệu quả.
Chúng tôi hoàn toàn có toàn quyền chấm dứt vai trò cộng tác viên của bạn bất cứ lúc nào bạn vi phạm nguyên tắc đạo đức, chính sách cộng tác viên và vi phạm các điều khoản sử dụng. Chúng tôi không mong muốn điều này xảy ra nhưng chúng tôi buộc phải bảo vệ lợi ích chung cả các thành viên khác và duy trì sự an toàn, ổn định công bằng và minh bạch cho tất cả các thành viên.