Chính sách bảo mật

Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin hoặc có thắc mắc về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email oblerbane@gmail.com.

Tại Sobha Dream Acres Blog, sự riêng tư của khách truy cập của chúng tôi là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Tài liệu chính sách bảo mật này phác thảo các loại thông tin cá nhân được nhận và được thu thập bởi Sobha Dream Acres Blog và nó được sử dụng như thế nào.

Log Files
Giống như nhiều trang web khác, Sobha Dream Acres Blog sử dụng các tập tin đăng nhập. Các thông tin bên trong các tập tin đăng nhập bao gồm các giao thức internet (IP) địa chỉ, loại trình duyệt, cung cấp dịch vụ Internet (ISP), ngày / thời gian đóng dấu, giới thiệu / thoát khỏi trang web và số lần nhấp chuột để phân tích xu hướng, quản trị trang web, dò tìm hoạt động của người sử dụng xung quanh các trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học, địa chỉ IP, và các thông tin khác không liên kết với bất kỳ thông tin có tính chất cá nhân.

Cookies
Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về khách truy cập ưu đãi, thông tin người dùng cụ thể ghi trên những trang người dùng truy cập hoặc truy cập, điều chỉnh nội dung trang web dựa trên loại khách trình duyệt hoặc các thông tin khác mà người truy cập gửi thông qua trình duyệt của họ .

Chính sách theo dõi
Chúng tôi không không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn như địa chỉ e-mail, tên hoặc địa chỉ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Chúng tôi sẽ không bao giở gửi bất các loại thư rác nào cho bạn. Tất cả các thông tin cá nhân được yêu cầu từ bạn chỉ để đảm bảo rằng bạn là con người và không phải bot hoặc chương trình hack bất kỳ nào đó.

Quảng cáo
Các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba hoặc các mạng lưới quảng cáo sử dụng công nghệ để các quảng cáo và liên kết xuất hiện trên Sobha Dream Acres Blog gửi trực tiếp đến trình duyệt của bạn. Họ tự động nhận được địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Các công nghệ khác (chẳng hạn như cookies, JavaScript, hoặc Web Beacons) cũng có thể được sử dụng bởi các mạng quảng cáo của bên thứ ba để đo lường hiệu quả của quảng cáo của họ hoặc cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn nhìn thấy.

Chúng tôi không có quyền truy cập vào hoặc kiểm soát các tập tin cookie được sử dụng bởi các nhà quảng cáo của bên thứ ba.

Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba để biết thông tin chi tiết hơn về hoạt động của họ cũng như để được hướng dẫn về cách chọn không thực hành nhất định. Chính sách bảo mật của Sobha Dream Acres Blog không áp dụng cho việc này và chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của các nhà quảng cáo khác hoặc các trang web.

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa các tập tin cookie, bạn có thể làm thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của bạn. Thông tin chi tiết về việc quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại trang web tương ứng của trình duyệt.